Tasso Jereissati – Tasso eleito entre os melhores senadores

Tasso eleito entre os melhores senadores