Tasso Jereissati – Por 14 votos a 11, CAE aprova reforma trabalhista

Por 14 votos a 11, CAE aprova reforma trabalhista