Tasso Jereissati – Agradecimento aos profissionais de saúde do Ceará

Agradecimento aos profissionais de saúde do Ceará